Luftbehandling och konstruktion

Vi utför entreprenader för luftbehandling och ventilation inom alla typer av fastigheter, såsom industri, bostäder, kontor och skolor. Alla totalentreprenader konstrueras och projekteras av oss själva.

Energibesparande åtgärder

Vi arbetar med framtagning av förslag på energibesparande åtgärder för både företag och privatpersoner. Vi åtar oss även totalentreprenader och totalåtaganden där ventilation, styr, el, bygg och rör (VS) ingår. Att projektera VVS-anläggningar är en del i vår verksamhet. Uppdragen skiftar mycket i storlek och omfattning, från mindre lokalanpassningar till stora nybyggnationer av exempelvis skolor, köpcentra och industrifastigheter.

Vi har specialiserat oss på konstruktion/projektering med hjälp av Auto CAD LT 2006.

Totalentreprenad med stora fördelar

Eftersom vi deltar i hela byggprocessen drar vi nytta av erfarenheter under produktions- och förvaltningsskedet. Det gör att vi under projekteringen kan förutse och undvika senare problem.

Vi åtar oss projektering, OVK-besiktningar samt kontrollant- och besiktningsuppdrag.

Vårt främsta mål är att kundens önskemål ska stå i centrum. Service och färdigställande tider är andra viktiga mål som vi tar hänsyn till.