En frisk fläkt sedan 1952

IV Väst AB är verksamt inom områdena konstruktion, installation och service av luftbehandlingsanläggningar. Vi är belägna i Dingle, där vi har både kontor, verkstad och lager.

Kundanpassade problemlösningar

Företaget består av 14 personer som arbetar med problemlösningar som utmynnar i ett för varje kund specialanpassat konstruktionsförslag. Vi arbetar naturligtvis också med traditionella total- och generalentreprenader mot industri-, bygg- och fastighetsbolag.

IV Väst startade sin verksamhet 2002, då det gamla företaget Dingle Plåtslageri AB ombildades till nuvarande form, verksamt numera enbart inom ventilation och service.

Dingle Plåtslageri startades redan 1952 av Jan Åsbergs far, Arne Åsberg. Jan själv har 35 års erfarenhet i branschen.