Förmånliga serviceavtal

Vi erbjuder förmånliga serviceavtal för alla typer av ventilationsanläggningar. Att teckna avtal hos oss innebär ökad trygghet och maximal driftsekonomi. Planerade servicebesök minskar risken för oförutsedda driftstopp.

Servicebesök gör vi 1-2 gånger om året. Vi går då igenom anläggningen, byter filter, lager och remmar, med mera. Varje servicebesök dokumenteras i ett enkelt och lättfattligt protokoll.

Våra servicetekniker ger besked innan de kommer, presenterar sig vid ankomsten och berättar vad som ska göras. Innan de går ger de en beskrivning av vad som gjorts och om några justeringar behöver göras.

Vi utför även injusteringar samt OVK-besiktningar.

Vad är en OVK-besiktning?

OVK-besiktning betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och är något som berör oss alla! På jobbet, i affären, för barnen i skola och dagis samt för våra äldre på äldreboende. Alla byggnader ska, med vissa undantag, besiktigas efter dessa intervall för att ventilationssystemet ska bibehållas godkänt:

Byggnad Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-,FTX- ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader, samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-,F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation Endast installationsbesiktning

IV Väst AB har riksbehörighet för dessa besiktningar och kan hjälpa våra kunder med besiktning samt förslag på eventuella åtgärder.

Felanmälan

För felanmälan, vänligen fyll i detta formulär och skicka in.